Slide background

BİYOGAZ/BİYOKÜTLE

Atıkların en verimli bertarafı ve temiz enerji üretimi

Slide background

KÖMÜR

Ucuz yerli ve yaygın ithal kaynaklardan ekonomik enerji üretimi

Slide background

JEOTERMAL

Dünya kabuğunun sonsuz ve kesintisiz enerjisi

Slide background

RÜZGAR ve GÜNEŞ

Dünyanın sunduğu en yaygın ve yenilenebilir kaynaklar

Slide background

HİDROELEKTRİK

Suyun gücüyle gelen temiz enerji

Slide background

DOĞALGAZ

Yüksek verimli enerji dönüşümü

MÜHENDİSLİK

SANTRAL-MADEN FİZİBİLİTESİ / KONSEPT TASARIM / TEMEL ve DETAY MÜHENDİSLİK / MÜŞAVİRLİK
Enerji projelerinin geliştirilmesi aşamasında yer seçimi, teknolojik değerlendirme, tekno-ekonomik analizleri… Kömüre dayalı santral projeleri için maden etüt, rezerv tespiti, işletme planlama ve fizibilite analizleri...

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ / PROJE GELİŞTİRME
Yeni enerji santrali kurmayı veya mevcut tesisleri devralmayı planlayan yatırımcılar için; tüm açılardan (teknik, idari, hukuki) mevcut durum değerlendirmesi (Due Diligence)... Proje geliştirme ve yatırım alternatiflerinin karşılaştırması...

PROJE YÖNETİMİ

İHALE / SÖZLEŞME / SATINALMA / KONTROL / DEVREYE ALMA / İŞLETME / BAKIM - ONARIM
Yatırıma başlangıç kararından projenin devreye alınmasına kadar tüm süreçlerde Yatırımcı adına ‘Proje Yönetimi’ ve Proje Sahibi’nin yönlendirilmesi: İhale, sözleşme, tasarım, inşaat, montaj, devreye alma, testler ve...

PERFORMANS ANALİZİ

PERFORMANS DEĞERLENDİRME / REHABİLİTASYON / ENERJİ VERİMLİLİĞİ
İşletmedeki santraller ve endüstriyel tesislerde proseslerin tüm aşamaları için tesis bütünü veya ekipman bazında işletme performansının belirlenerek tasarım performansına dönüş veya ilave iyileştirmeler için yatırım değerlendirmesi yapılması...

ENTEGRASYON

TEKNİK / İDARİ / İNSAN KAYNAKLARI / ALTYAPI
Devralınmak üzere olan ya da devralınmış Enerji Santrallerinin performans değerlendirmesi, iyileştirmeleri ve tesisin yeni sahibinin yapısına entegrasyonu için çok önemli bir hizmet paketi: Tesislerin çalışan yetkinliği ve ...

TAAHHÜT

EPC / TEDARİK / İNŞAAT / MONTAJ / BAKIM – ONARIM
Enerji santralleri ve endüstriyel tesislerin kurulumunda veya mevcut tesislerde yapılacak ilave üniteler, rehabilitasyon ve bakım-onarım projelerinde anahtar teslim EPC veya ekipman tedarik, inşaat, montaj vb. gibi kısmi kapsamlarda taahhüt hizmetleri

ÇEVRE POLİTİKAMIZ