entegrasyon

TEKNİK / İDARİ / İNSAN KAYNAKLARI / ALTYAPIDevralınmak üzere olan ya da devralınmışEnerji Santrallerinin performans değerlendirmesi, iyileştirmeleri ve tesisin yeni sahibinin yapısına entegrasyonu için çok önemli bir hizmet paketi:

Tesislerin çalışan yetkinliği ve üretkenliğinin geliştirilmesi, işletme ve bakım süreçlerinin iyileştirilmesi, işletme risklerinin azaltılması, özel sektöre geçiş sebebiyleiş yapım kültürünün düzenlenmesi, özelleştirme sebebiyle halkla ilişkilerin ve firma itibarının dikkatle ele alınması, tüm bu geçiş sürecinin en hızlı şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması ve bütün bu çalışmalar süresince de tesisin sağlıklı ve kesintisiz olarak işletilmesinin sağlanması için  bir entegrasyon planı yürütülmelidir.