ersis_hakkımızda 2

Firma Politikamız

KALİTE POLİTİKAMIZ

Ersis Enerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti. olarak;

NÜKLEER SANTRAL DENETİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KALİTE POLİTİKASI

 • Yapılan denetimleri bağımsız, tarafsız, dürüst, güvenilirlik ve gizlilik kuralları çerçevesinde yapmak,
 • Yapılan denetimleri ulusal ve uluslararası standartlara uygun yapmak,
 • Denetimler sırasında, karşılaşabileceğimiz her durumda uygunsuzlukları belirlemek, gerekli durumlarda iş durdurma, geçici kabuller yapma, uygunluk verme gibi kararları, projelere ve uygun yapım yöntemlerine göre vermek,
 • İlgili kuruluşlardan alınan belgelerin saklanması konusunda titiz davranarak müşteri gizliliğine önem vermek ve bu bilgilerin üçüncü taraflara ulaşmaması için gerekli önlemleri almak,
 • İlgili taraflardan alınan tüm belgeleri kendi çıkarlarımız için kullanmamak, üçüncü tarafların çıkarları için kullandırmamak,
 • Genel Kalite politikamızda belirlenen ilkelere göre hareket etmek
 • Sorumluluğumuzda olan bölümler için güvenlik şartlarını riske sokabilecek durumlar belirlenerek ilgili kurum ve kuruluşlara en kısa zamanda bilgi vermek,
 • Denetim faaliyetleri sırasında uygunsuzlukların zamanında tespitini yapabilecek nitelikte personel istihdamını sağlamak, personelin gelişimi için eğitimlerinin yapılmasını ve bu eğitimlerin değerlendirilmesini yapmak,
 • Denetim faaliyetlerinin doğru yapılabilmesi için gerekli alt yapı ve kaynakların teminini sağlamak,
 • Denetim faaliyetleri sırasında denetimin tarafsız, dürüst, bağımsız gerçekleşmesi için gerekli risk tanımlarını yapmak, belirlenen risklerle ilgili aksiyon planlarını hazırlamak,
 • Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmesi sırasında güvenlik önceliklerini tespit etmek,
 • Denetimler sırasında güvenlik zafiyetini ortaya çıkarabilecek durumların tespitini ve önlenmesini sağlamak,

KALİTE POLİTİKASI

Enerji santralleri, altyapı tesisleri, endüstriyel tesisler ve atık bertaraf tesisleri için mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, proje yönetimi ve proje geliştirme hizmetleri kapsamında;

 • Uygun maliyet ve üstün kalite seviyesi ile müşterilerimize ulaşarak yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak,
 • Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında  her türlü teknolojiyi kullanarak Taahhüt ettiğimiz işleri zamanında ve projelerine uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Müşteri şartnamelerine, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapmak, Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, çalışmalarını etik değerlere uygun olarak yürütmek,
 • Gerekli kaynakları temin ederek, inşaat yapım ve destek süreçlerinin her aşamasında, süreçlerin performanslarını kuruluş adına çalışan kişilerin katılımı ile sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmek,
 • Kalite, verim ve kâr artırımını sağlamak için personelin eğitimini sağlamak ve ekip çalışmasının gerekliliği bilincini oluşturmak,
 • Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasını sağlamak,
 • Çalışma koşullarını sık sık gözden geçirmek ve aksayan konularda tedbirlere başvurmak, bu tedbirler için kaynak sağlamak, değişen şartlara göre politikayı gözden geçirmek,
 • Uluslararası proje yönetim kriterlerini uygulamak,
 • KYS sisteminin işleyişi sırasında oluşabilecek riskler belirlenerek sürecin sürekli iyileştirilmesi sağlanmak,
 • Tüm çalışmalarında güvenlik kültürünün şartlarının gereğini yapmak,

 

ÇEVRE POLİTİKASI

Enerji santralleri, altyapı tesisleri, endüstriyel tesisler ve atık bertaraf tesisleri için mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, denetim, proje yönetimi ve proje geliştirme hizmetleri kapsamında

 • Çevre yönlerini ve çevresel etkinliklerini kontrol altında tutarak, çevre performansımızı sürekli geliştirmek,
 • Çevreye zarar verecek unsurları gidermek, sürekli ve etkin bir çevre bilinci oluşturmak, eğitim ve denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmek,
 • Yürürlükte olan çevre sağlığı ile ilgili yasal düzenlemelere kesinlikle uymak,
 • Faaliyetlerimizde doğal kaynakların tüketimini azaltan metotlar kullanmak,
 • Tekrar kullanım ve geri dönüş yöntemlerini yaygınlaştırmak,

 

İSG POLİTİKASI

Enerji santralleri, altyapı tesisleri, endüstriyel tesisler ve atık bertaraf tesisleri için mühendislik, danışmanlık, müşavirlik, denetim, proje yönetimi ve proje geliştirme hizmetleri kapsamında

 • İş kazası sonucu yaralanmaların ve faaliyetler sırasında oluşabilecek meslek hastalıklarının önlenebilmesi veya azaltılması için tüm personelin bilinçlendirilmesi için eğitimler yapmak, personelin tam katılımını sağlamak ve Üst Yönetim olarak risk değerlendirmesini yaparak şantiye ve ofis ortamındaki güvensiz durumları ve güvensiz hareketleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Şirketin tabi olduğu yerel ve uluslararası mevzuata uyumlu çalışmak, kuruluş adına çalışan kişilerin, ziyaretçilerinin ve komşularının Ersis Enerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti. faaliyetleri nedeniyle maruz kalabilecekleri tehlike ve riskleri en aza indirmek,
 • Kuruluş adına çalışan kişilere sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları sürekli gözden geçirip iyileştirmeler yapmak,
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
 • Faaliyetlerimizde Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşılmasını değerlendirmek,
 • Tedarikçilerimizin de Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sorumlu ve duyarlı kuruluşlar olmalarını teşvik etmek

temel ilkelerimizdir.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalar kamuoyunun ve ilgili kuruluşların incelemesine açıktır.

Ersis Enerji Mühendislik Müşavirlik İnşaat Ltd. Şti. üst yönetimi olarak yukarıda belirtilen ilkelerin ve ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri esas alınarak firmamızda kurulmuş olan “Kalite Yönetim Sistemi”nin uygulanacağını, uygulamanın sürekli denetleneceğini ve denetimler sonucu iyileştirmeler için gerekli önlemler alınacağını taahhüt ederiz.

EMRE AŞIKOĞLU
GENEL MÜDÜR