performans_analizi

PERFORMANS DEĞERLENDİRME / REHABİLİTASYON / ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İşletmedeki santraller ve endüstriyel tesislerde proseslerin tüm aşamaları için tesis bütünü veya ekipman bazında işletme performansının belirlenerek tasarım performansına dönüş veya ilave iyileştirmeler için yatırım değerlendirmesi yapılması, rehabilitasyon gereklerinin belirlenmesi, endüstriyel tesislerde enerji verimliliği analizlerigerçekleştirilmesi ve kararlaştırılan yatırımlar için ihale ve uygulama süreçlerinin yönetilmesi