KIRŞEHİR BİYOGAZ TESİSİ DANIŞMANLIK HİZMETİ

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Körpınar Köyü’nde, büyükbaş, kümes ve zirai atıklardan biyogaz elde ederek elektrik üretmek için proje geliştirme, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir.

Hizmet kapsamında fizibilite, izin süreçlerinin yürütülmesi (MÇK, ön fizibilite, ÇED, EPDK önlisans/lisans), teknoloji seçimi, şartname hazırlığı ve ihale yönetimi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Biyogaz tesisleri, artan enerji talebinin yenilenebilir enerjiden karşılanması, proses çıktısı olan organik gübrenin sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa katkı sağlaması açısından, hayvancılık ve enerji kaynaklı sera gazı salınımlarının azaltılmasına katkılarından ve doğadaki madde döngüsünü tamamlayıcı özellikte olması açısından, tarım ve hayvancılık faaliyetleri kaynaklı biyolojik olarak parçalanabilir atıkların bertarafı ve yeniden değerlendirilebilmesi için en avantajlı yöntemdir. (TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi – İzmir İli 2019 Yılı Çevre Durum Raporu)

SARIKAMIŞ VE ARPAÇAY İLÇELERİNDE BİYOGAZ TESİSİ KURULMASINA YÖNELİK FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Kars iline bağlı Sarıkamış ve Arpaçay ilçelerinde biyogaz tesisi kurulmasına yönelik araştırmalar yapılarak, bu ilçelerdeki hayvancılık işletmelerinden kaynaklanan hayvansal atıklardan üretilebilecek biyogaz ve eşdeğer elektrik enerjisi miktarının  belirlenmesine yönelik proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Hayvansal atıklar genellikle kontrolsüz yığınlar haline getirilmekte ve büyük oranda anaerobik ve uzun süren ayrıştırma işlemi sonrasında tarımsal alanlarda organik gübre olarak kullanılmaktadır. Kontrolsüz anaerobik yığınlardan küresel ısınmanın sorumlusu olarak kabul edilen sera gazlarından biri olan metan açığa çıkmakta, uzun süren ayrışma ve yıkanma yoluyla bitki besin elementleri kaybolmakta, mikrobiyolojik dezenfeksiyon da sağlanamamaktadır. Bu nedenlerle gübre olarak etkinliği azaltmakta ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Bu atıkların uygun olmayan koşullarda bekletilmesi ya da araziye gelişi güzel uygulanması sonucu, yıkanma ve buharlaşma ile önemli miktarda besin elementi kaybolmakta, toprak verimliliği ve tarımsal üretim açısından beklenen yarar tam olarak sağlanamamaktadır. Bunun yanı sıra yüzey ve yer altı su kaynaklarını da kirletmektedir. Hayvansal atıkların havasız ortamda çürütülerek biyogaz üretilmesi, biyogazdan enerji elde edilmesi, arta kalan maddelerin de organomineral gübre olarak kullanılması, faydaları kadar çevresel zararların önlenmesi için de iyi bir atık yönetimi olarak görülmektedir.

OVACIK BİYOGAZ ENERJİ SANTRALİ BAĞIMSIZ TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Agman Ovacık Biyokütle Enerji A.Ş.’ne ait 4,8 MWe kurulu gücündeki Ovacık Biyogaz Enerji Santrali’nde planlanan ek yatırımlar için Lender’s Engineering (Kredi Veren Mühendisliği) kapsamında Bağımsız Teknik Danışmanlık hizmeti verilmektedir.

4800 MWe AKKUYU NÜKLEER SANTRALİ İNŞAAT DÖNEMİ YAPILARI

Türkiye’de bir ilk olacak olan 4.800 MWe gücünde Akkuyu Nükleer Santralinin inşaat aşaması yapılarına ilişkin olarak yerel mühendislik ve danışmanlık alt yüklenicisi olarak ERSİS Enerji seçilmiştir. Rıhtım ve dalgakıranlar, inşaat ve montaj tesisleri, 3.200 kişilik kamp alanı ve bu yapılar için ulaşım yollarının tasarımında lokal mühendislik ortağı olarak seçilen ERSİS, ayrıca yapılan çalışmaların Türk makamlarının beklentilerine uygun hale getirilmesi ve izin süreçlerinin yürütülmesi için de görevlendirilmiştir. Şu ana kadar; batı rıhtımı ve dalgakıranlar ve 3.200 kişilik kamp alanı için yüklenilen hizmetler, hem direkt işverenimiz olan İspanyol mühendislik ve müteahhitlik firması Tecnicas Reunidas, hem de endirekt olarak işverenlerimiz; Akkuyu NGS’nin EPC Ana Yüklenicisi Atomstroy ve yatırımcı Rosatom’un Türkiye’de kurduğu Akkuyu Nükleer A.Ş. ile yakın işbirliği içinde başarıyla tamamlanmıştır.

320 MWe ÇAN TERMİK SANTRALİ ÖZELLEŞTİRME FİZİBİLİTESİ

Türkiye’nin önemli kuruluşlarından olan bir holding için; özelleştirilmesi planlanan 320 MWe gücündeki linyit yakıtlı Çan Termik Santralinin mevcut durum değerlendirmesi ve fizibilite çalışması Kasım 2014’te başlatılmıştır. Çalışma kapsamında, tesisin ve maden sahasının detaylı bir mevcut durum tespitinin yanında, yapılması gereken iyileştirmeler, performans öngörüsü ile mevcut ve yeni yapılabilecek üniteleri de içeren detaylı bir fizibilite çalışması Şubat 2015’te tamamlanmıştır. Bu çalışmayla yatırımcının ihaleye girme kararı, özelleştirme bedeli ve sonrasındaki süreçlerle ilgili öngörüsü netleştirilmiştir.

3 ADET HES PROJESİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

2014 yılı içinde 6 HES projesinin değerlendirilmesi ardından, d’Appolonia ile yapılan işbirliği kapsamında ENEL Green Power için; işletme halinde olan 3 HES’in ‘Mevcut Durum Değerlendirmesi’ işi 2014 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Santrallerin tamamının yerinde incelenip hidroloji, jeoloji, akım tabloları, üretim verileri, izinler ve çevresel durum değerlendirmesi detaylı ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

6 ADET HES PROJESİ MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

ERSİS Enerji, dünyanın dev enerji firmalarından ENEL Green Power’ın devralmak üzere değerlendirdiği hidrolik santraller için İtalyan d’Appolonia mühendislik firmasına verdiği hizmet kapsamında; Türkiye’deki 5’i işletmede 1’i tasarım aşamasında olan toplam 6 HES’in ‘Mevcut Durum Değerlendirmesi’ işini gerçekleştirmiş ve çalışma Haziran 2014 sonunda tamamlanmıştır. 


HES PROJESİ ELEKTROMEKANİK EKİPMAN İHALESİ İÇİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ

DSİ’nin yürüttüğü 540 MWe gücünde ‘Yusufeli Barajı Elektromekanik Techizatı İhalesi’ne, Arjantin merkezli, dünyanın lider hidrolik santral ana ekipman üreticilerinden IMPSA firmasına ihale katılım aşamasında mühendislik hizmeti verilmiştir. 

CAM İŞLEME FABRİKASI İÇİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ ANALİZİ

Türkiye’nin önde gelen temperleme tesislerinden Schott Orim fabrikasının enerji verimliliğinin analiz edilerek, proses, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer enerji tüketim noktalarında iyileştirmeler yapmak üzere firmamızın önerilerini ve fizibilite etüdünü içeren çalışma Ağustos 2014’te tamamlanmıştır.FİRMA ORTAKLARININ KİŞİSEL DENEYİMLERİ

Firmamız yıllar boyunca kömür, doğal gaz ve hidrolik santral projelerinde, proje geliştirme, yapım ve işletme aşamalarında en üst düzey görevlerde bulunmuş yönetici ortaklarının yanında, kömür yakıtlı santraller konusunda uzmanları da bünyesinde bulundurmaktadır. Bu bağlamda, başta Hidroelektrik Santralleri ve Akışkan Yataklı Kazanlara dayalı termik santraller olmak üzere güç santralları ve endüstriyel ısı ve güç üretim tesislerinin proje geliştirme, sözleşme, tasarım ve kurulum aşamalarında edinilen tecrübe ERSİS’e taşınmıştır. Buna ilişkin olarak uzmanlarımızın öne çıkan referans projelerinden örnekler aşağıda verilmiştir:

 • 160 t/saat ve 10 MWe Eti Maden KIRKA İşletmesi Isı ve Güç Santralı (Yer: Kırka, İşveren: Mimag Enerji, Proje sahibi: Öztaş A.Ş.)

 • 2×12 MWe Eti Soda A.Ş. Isı ve Güç Santrali (Yer: Beypazarı, İşveren: Mimag Enerji, Proje sahibi: Ciner Holding)

 • 3×135 MWe İçdaş Güç Santrali (Yer: Biga, İşveren: Mimag Enerji, Proje sahibi: İÇDAŞ)

 • 135 MWe Silopi Elektrik Santrali (Yer: Silopi, İşveren: Mimag Enerji, Proje sahibi: Ciner Holding)

 • 2×600 MWe ZETES II Termik Santrali (Yer: Çatalağzı, İşveren: Mimag Enerji, Proje sahibi: Eren Holding)

 • 2×600 MW GDF Suez-Mimag Samko İthal Kömür Santralı (Yer: Adana, İşveren: Mimag Enerji, Proje sahibi: GDF Suez & Mimag Enerji)

 • 36 MW Bilenerji Doğalgaz Kojenerasyon ve Kombine Çevrim Santralı (Yer: Ankara, İşveren ve Proje sahibi: Bilkent Holding)

 • 24 MW İdil İki Fuel Oil Enerji Santrali (Yer: İdil, İşveren ve Proje sahibi: Bilkent Holding)

 • 12 MW İdil Bir Fuel Oil Enerji Santralı (Yer: İdil, İşveren ve Proje sahibi: Bilkent Holding)

 • 135 MWe Etyemez Termik Santralı (Yer: Kangal, İşveren ve Proje sahibi: Soyak Holding)

 • Alaşehir Jeotermal Sahaları Sondajları ve 15 MWe Jeotermal Santral Projesi (Yer: Alaşehir, İşveren ve Proje sahibi: Soyak Holding)

Firmamız uzmanlarının diğer bir tecrübesi de işletmedeki kömür ve doğal gaz santrallerine mühendislik hizmeti verilmesidir. Bu kapsamda başta kömür santrallerinde olmak üzere proses iyileştirme ve verim artışı projeleri olarak Hindistan’daki ve Fas’taki tesislerde yapılan çalışmalar da firmamız uzmanlarının uluslararası referansları arasında bulunmaktadır.

Firmamız ortaklarının proje yönetimi veya proje müdürü pozisyonunda, tümüyle sorumlu olarak yürüttükleri hidroelektrik santral projelerinden bazıları da aşağıda verilmiştir:

 • Bayramhacılı Barajı ve HES (47 MW) (Yer: Avanos, Proje sahibi: Soyak Holding)

 • Güllübağ Barajı ve HES (96 MW) (Yer: ispir, Proje sahibi: Soyak Holding)

 • Hasanlar Kanal HES (5 MW) (Yer: Düzce, Proje sahibi: Soyak Holding)

 • Göksu Regülatörü ve HES (17 MW) (Yer: Bolu, Proje sahibi: Tekimaş)

 • Kaletepe HES (12 MW) (Yer: Tortum, Proje sahibi: Kayı Holding)

 • Deriner Barajı ve HES (600 MW) (Yer: Artvin, Proje sahibi: DSİ)

Sonuç olarak, firmamız uzmanları 20 yıla yakın profesyonel iş hayatında santral projeleri üzerine; proje geliştirme çalışmaları, fizibilite, yakma teknolojileri, proje yönetimi ve tesis performans değerlendirme çalışmaları üzerine kayda değer bir tecrübe edinmiştir.