yatirim

MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ / PROJE GELİŞTİRME

Yeni enerji santrali kurmayı veya mevcut tesisleri devralmayı planlayan yatırımcılar için;tüm açılardan (teknik, idari, hukuki) mevcut durum değerlendirmesi (Due Diligence)… Proje geliştirme ve yatırım alternatiflerinin karşılaştırması… Fikir aşamasındaki projeler için genel konsept geliştirerek ön fizibilite analizleri…